Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng-P5 (Tá đao sát nhân (Mượn dao giết người)

Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng-P5 (Tá đao sát nhân (Mượn dao giết người)
5 (100%) 5 votes

Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với khóa học 36 Kế Xử Lý Từ Chối .Thì chúng ta đến với kế sách thứ 3. Và kế sách này chúng tôi gọi đó là Tá Đao Sát Nhân, có nghĩa là mượn dao để mà giết người, nghe  thấy ghê quá phải  không ạ? Nhưng mà chúng ta đã hiểu rồi, cái cách mà chúng ta chuyển hóa qua tư vấn và trong kinh doanh là như thế nào rồi, tôi đã nói ở phần đầu rồi, đúng không ạ?.

Câu chuyện này xuất phát từ thời của nhà Minh, thời điểm đó các bạn biết rằng là, Phạm Trọng Yêm là người mà vua thời đó không thích, cho nên muốn tìm cách để mà giết hại Phạm Trọng Yêm, và không biết cách nào để giết hại cho nên nhà vua mới giao quyền cho  Phạm Trọng Yêm đi đánh Tây Hạ, và các bạn biết Phạm Trọng Yêm là một tướng văn, không phải tướng võ, đâu có biết đánh trận đâu nhưng mà giao quyền bắt phải đi đánh, là chẳng khác nào mượn Tây Hạ để giết Phạm Trọng Yêm. Đó cũng là một cái cách mà người gọi là dùng dao giết người đó, Tá Đao Sát Nhân đó ạ.

Thế thì, cái ý nghĩa của cái câu chuyện này khi chúng ta chuyến hóa sang cái việc thuyết phục khách hàng, xử lý từ chối khách hàng, đó chính là chúng ta hãy mượn một người khác có uy tín để chúng ta giới thiệu chúng ta với một người khách hàng khác, đó chính là một cái cách chúng ta hãy vận dụng. Bởi vì các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận một người mới lạ hoàn toàn, các bạn đồng ý điều này đúng không ạ? Như vậy thì trước khi các bạn tiếp cận khách hàng, nếu các bạn có một cái mối quan hệ nào đó với một người khách hàng khác có uy tín hơn, và hãy nhờ sự giới thiệu của người đó, thì đó là cái cách tốt nhất để các bạn có thể tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả hơn, đúng không ạ?.

Trong kinh doanh, trong bảo hiểm nhân thọ, trong tất cả những cái sản phẩm liên quan đến bán hàng, có rất nhiều người mượn cái cách này để mà tiếp cận khách hàng.

Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng-P5 (Tá đao sát nhân (Mượn dao giết người) Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng-P5 (Tá đao sát nhân (Mượn dao giết người)

Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng-P5 (Tá đao sát nhân (Mượn dao giết người)

>> Xem thêm:

  • chốt sale trong kinh doanh
  • kỹ thuật chốt sale

Ví dụ: Người ta có thể tổ chức một buổi hội thảo, và cái buổi hội thảo đó người ta bắt đầu giới thiệu những cái sản phẩm. Cái buổi hội thảo ở cũng là một cái cách mà người ta thông qua cái việc sử dụng buổi hội thảo để bán hàng, đó là một cái cách mà tôi muốn nói đến là, truyền tải cái việc là Tá Đao Sát Nhân, nó là như vậy.

Vậy thì trước khi tiếp cận khách hàng, hãy xem lại tất cả những người mà các bạn có mối quan hệ mà họ có uy tín thì hãy xin họ một lời giới thiệu và từ đó các bạn có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Đó cũng là một cái cách mà chúng ta vận dụng về Tá Đao Sát Nhân.
Cảm ơn các bạn và chờ các bạn đến với kế tiếp theo !

Nghệ thuật Xử Lý Từ Chối thông qua Tam thập lục kế

Mạn thiên quá hải (Dối trời qua biển)

Vi Ngụy cứu Triệu (Vây Ngụy cứu Triệu)

Kết nối với tôi để biết thêm những điều tôi chưa kể nhé!
Facebook Comments

Leave a Reply